Wniosek do dyrektora o kontynuację stażu wzór
  • Faktury
  • 11 października 2021 13:21

Sprawdź jakie i poznaj procedurę wystawiania cząstkowej oceny dorobku zawodowego oraz kontynuacji stażu.Wzór podania o przedłużenie stażu: Warszawa, 25.03.2015 r. Karolina Elżbieta Nowakowska ul. Czarnomorska 76/12 08-321 Warszawa Tel.. Drukuj; Następny artykuł Zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli; Poprzedni artykuł Awans zawodowy - październik 2016;od dnia rozpoczęcia zajęć , na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wn…

Regulamin | Kontakt