Oświadczenie o zagubieniu legitymacji

Pobierz

To z kolei oznacza, że przez okres wakacji nie mogą oni korzystać ze zniżek mimo tego, że hologramy ELS na ich dokumentach mają ważność przez kilka kolejnych miesięcy.Wystarczy napisać krótką informację w formie oświadczenia, o zgubieniu blankietu z legitymacją studencką, (kto składa, data, podpis) i złożyć do swojego dziekanatu.. W przypadku utraty legitymacji, na wniosek osoby uprawnionej, dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw weteranów, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, wydaje nową legitymację.. 91 48 85 379Do wniosku o wydanie legitymacji, w przypadku utraty legitymacji emeryt musi dołączyć oświadczenie uprawnionego o utracie legitymacji wraz z zobowiązaniem do zwrotu utraconej legitymacji w przypadku jej odzyskania.. Tym sposobem dokument w postaci legitymacji studenckiej możemy zachować jako cenną pamiątkę historyczną.Plik Oświadczenie o zagubieniu legitymacji studenckiej.pdf na koncie użytkownika PiligrimLangel • folder Uniwersytety - Nauka • Data dodania: 16 lip 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.. "Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawyWyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi..

oświadczenie dotyczące faktu uszkodzenia lub zniszczenia legitymacji.

Zwiń menu.• Wniosek o wydanie legitymacji emeryta-rencisty • oświadczenie dotyczące faktu uszkodzenia lub zniszczenia legitymacji • Oświadczenie o zagubieniu legitymacji studenckiej: wzorzec_ocen_przepisanych.pdf: Wzorzec ocen przepisanych (uznanie dorobku) wzorzec_ocen_przepisanych_pustych: Wzorzec ocen przepisanych - pusty (uznanie dorobku) oswiad_p_kier: Oświadczenie o podstawowym kierunku i legitymacji studenckiej: wniosek_leg: Wniosek o wydanie legitymacji .Podanie o wydanie duplikatu dokumentu Author: Maciej Szymczak Last modified by: ue Created Date: 1/10/2007 5:51:00 PM Company: Wydział Gospodarki Międzynarodowej AE w Poznaniu Other titles: Podanie o wydanie duplikatu dokumentu§ 6.. Po skończeniu studiów absolwenci zmuszeni są oddać swoje legitymacje do dziekanatów.. (tj. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn.. data złożenia oświadczenia czytelny podpis studenta/doktorantaOświadczenie o utracie legitymacji wraz z zobowiązaniem do zwrotu utraconej legitymacji w przypadku jej odzyskania należy złożyć łącznie z wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji ZUS.. Jestem świadomy/a* pełnej odpowiedzialności karnej 1 za złożenie fałszywego oświadczenia.. oświadczenie o utracie legitymacji wraz z zobowiązaniem do zwrotu utraconej legitymacji w przypadku jej odzyskania..

Wniosek powinien zawierać oświadczenie o utracie legitymacji i jej okolicznościach.

Nr albumu OŚWIADCZENIE Oświadczam, że zagubiłam/łem legitymacj ę studenck ą nr .Załącznik 2. .. Jestem świadoma/y, iż ponoszę pełną odpowiedzialność za zgodność złożonego oświadczenia ze stanem faktycznym.Oświadczenie o zgubieniu legitymacji studenckiej szansą na zniżki studenckie.. Oświadczam, że legitymacja studencka nr albumu .. uległa: zniszczeniu zagubieniu kradzieży * W przypadku odnalezienia w/w dokumentu zobowiązuję się do niezwłocznego zwrócenia go do dziekanatu Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania.. klik: Legitymacja osoby niepełnosprawnej: Powiatowy Zespół ds.. Legitymacja emeryta przekazywana jest zgodnie z wnioskiem emeryta, pod wskazany we wniosku adres zameldowania na pobyt stały .Oświadczenie o zgubieniu legitymacji i naklejonego na niej hologramu studenckiego, znacząco ogranicza nerwy, a ostatecznie dziekanat uczelni , nie może go nie przyjąć.. Rozwiń menu.. Takim sposobem dzięki oświadczeniu o zagubieniu legitymacji, absolwenci mogą dalej korzystać ze zniżek do końca ważności hologramu na legitymacji studenckiej.załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 4/2019 z 28 lutego 2019 r. Gdańsk, dnia .. Imię i nazwisko studenta /doktorantaW związku z powyższym, proszę o unieważnienie utraconej legitymacji.. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie trybu wydawania i anulowania legitymacji osoby represjonowanej, dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru legitymacji osoby represjonowanej.Wrocław, dnia..

oświadczenie o utracie legitymacji wraz z zobowiązaniem do zwrotu utraconej legitymacji w przypadku jej odzyskania.

Orzekania o Niepełnosprawności ul. Starzyńskiego 2 70-506 Szczecin tel..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt