Wzór sumaryczny kwasu karboksylowego

Pobierz

Zadanie 7 Napisz reakcje: a) kwas octowy i sód b) kwas octowy z wapniem Omów zastosowanie…Imię i nazwisko ……………………….Klasa……….. Zgłoś nadużycie.. Kwasy karboksylowe to pochodne .Wzór sumaryczny Nazwa zwyczajowa Nazwa systematyczna HCOOK C 2 H 5 COOK C 3 H 7 COOK 3.. C 17 H 33 COOH V. kwas oleinowy F. C 4 H 9 OH VI.. Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?. Napisz wzór sumaryczny kwasu karboksylowego o: a) 7 atomach węgla w grupie alkilowej b) 12 atomach węgla w cząsteczce c) 16 atomach węgla w grupie alkilowej d) 17 atomach węgla w grupie cząsteczkowej Zadanie 3.Nauka w grupie może być fajna.. 2.Napisz wzór strukturalny i podaj nazwe systematyczna kwasu o wzorze .napisz wzor polstrukturalny kwasu karboksylowego o 7 atomach w czasteczce .. Korzystając z dowolnego programu (na przykład Molecular Weight Calculator) podaj wartość jego masy cząsteczkowej.. Octan sodu 6.Zaznacz wzór sumaryczny kwasu karboksylowego, który nie rozpuszcza się w wodzie.. A. kwas heksanowy B. kwas oktanowy C. kwas butanowy D. kwas etanowy 3.. Oblicz stosunek masowy węgla do wodoru do tlenu w kwasie propanowym (obliczenia!).. b) C 8 H 19 COOH kwas oktanowy1.Napisz wzór strukturalny sumaryczny i nazwę kwasu karboksylowego o 7 atomach wegla w grupie alkilowej.. kwasy-karboksylowe.. Wejdź na mój profil na Instagramie: kwas karboksylowy jest pochodną alkanu i zawiera w cząsteczce jedną grupę karboksylową, to możemy zapisać jego wzór ogólny: C n H 2n+1 COOH Wzór ogólny kwasów monokarboksylowych będących pochodnymi alkanów.Zadanie..

wzór sumaryczny : b) 34 atomów wodoru.

Uzupełnij zdania.. 2.Napisz wzór strukturalny i podaj nazwe systematyczna kwasu o wzorze C8H17COOH.. Podobało się?. Napisz wzór sumaryczny i półstrukturalny kwasu karboksylowego zawierającego 5 atomów węgla wetanol C2H5OH M = 12*2 + 1*6 + 16 = 46 kwas mrówkowy HCOOH M = 12 + 16*2 + 1*2 = 46Wzór sumaryczny kwasy karboksylowego: C3H7COOH Wzór półstrukturalny kwasu karboksylowego: CH3-CH2-CH2-COOH Nazwa kwasu karboksylowego: kwas butanowy (masłowy) 2.. C3H7COOH B. C4H8O2 C. C2H5COOH D. C2H4O2Proszę o zrobienie wszystkich 6 zadań!. Narysuj wzory strukturalny i półstrukturalny kwasu o wzorze sumarycznym C 9 H 19 COOH 3.. Napisz równania reakcji chemicznych: a) kwasu .Jak zapisaé wzór ogólny kwasów karboksylowych?. Wzór sumaryczny: C[7]H[15]COOH Wzór półstrukturalny: CH[3]-(CH[2])[6]-COOH.. Korzystając z dowolnego programu, zapisz wzór sumaryczny i narysuj wzór półstrukturalny kwasu migdałowego.. C 15 H 31 COOHKwas mrówkowy C.. Nazwa:.. +0 pkt.Uporządkuj kwasy karboksylowe o podanych nazwach według zwiększającej się liczby atomów węgla w ich cząsteczkach.. wzór sumaryczny :napisz wzór sumaryczny i nazwę kwasu karboksylowego o 10 atomach wodoru w cząsteczceOpublikowany in category Chemia, 28.09.2020 >> .. Wzór ogólny kwasów karboksylowych nie dotyczy kwasuWzór sumaryczny kwasu karboksylowego: pokaż więcej.Napisz wzór sumaryczny i półstrukturalny kwasu karboksylowego zawierającego: a) w grupie alkilowej tyle atomów węgla ile atomów węgla jest w 6 cząsteczkach heptanu b) w cząsteczce tyle atomów węgla ile atomów węgla jest w różnicy 3 cząsteczek nonanu i 3 cząsteczek butanu c .A..

Zaznacz wzór sumaryczny kwasu karboksylowego, który nie reaguje z tlenkami metali.

2) Napisz wzór strukturalny i podaj nazwę systematyczną o wzorze C8H17COOH.. źródło:Ogólny wzór kwasów karboksylowych.Wzór sumaryczny kwasu karboksylowego Nazwa kwasu karboksylowego Metan HCOOH Kwas metanowy Etan CH 3 COOH Kwas etanowy Propan C 2 H 5 COOH Kwas propanowy Butan C 3 H 7 COOH Kwas butanowy .Wzór strukturalny alkanu Wzór strukturalny kwasu karboksylowego Wzór sumaryczny kwasu karboksylowego Nazwa kwasu karboksylowego Metan HCOOH Kwas metanowy Etan CH 3 COOH Kwas etanowy Propan C 2 H 5 COOH Kwas propanowy Butan C 3 H 7 COOH Kwas butanowy .. UWAGA!. Konto usunięte .. Uzupełnione karty pracy proszę przesłać na mój adres e-mail do 14 kwietniaNarysuj wzór półstrukturalny kwasu karboksylowego.. Pozdrawiam :) Dodaj swoją odpowiedź .Napisz wzór sumaryczny kwasu karboksylowego o: a) 7 atomach węgla w grupie alkilowej b) 12 atomach węgla w cząsteczce c) 16 atomach węgla w grupie alkilowej d) 17 atomach węgla w grupie cząsteczkowej Zadanie 3.. Oblicz masy cząsteczkowe podanych kwasów karboksylowych: a) C 2 H H COOH b) CH 3 COOH c) HCOOHNapisz wzór strukturalny, sumaryczny i nazwę kwasu karboksylowego o 7 atomach węgla w grupie alkilowej.. Pierwsza z reakcji to otrzymywanie a 2 to dysocjacja.. !Jeżeli nie wiesz, to nie dawaj odpowiedzi - jeśli jesteś pewny to ją daj.Daje dużą ilość punktów i chce żeby ktoś uczciwie je zarobił więc odpowiedzi muszą być dobre ;)Pozdrawiam ;) i z góry .Podaj wzór sumaryczny i nazwę kwasu karboksylowego, którego masa cząsteczkowa wynosi 116 u.about 12 years ago Chemia Szkoła podstawowa..

Wzór sumaryczny:.............................................

kwas heksanowy B. kwas oktanowy C. kwas butanowy D. kwas etanowy 3.. Napisz wzór sumaryczny i nazwę kwasu karboksylowego o 7 atomach węgla w grupie alkinowej.. moŽna podaé wzór ogólny kwasów karboksylowych: —COOH lub R—C4 OH reszta kwasowa gdzie: R - grupa alkilowa, n — liczba naturalna; liczba atomów wçgla w alkilu; n > 0.. Chemia.. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.. Napisz wzór sumaryczny kwasu karboksylowego o:A) 7 atomach węgla w grupie alkilowej b) 12 atomach węgla w cząsteczce c) 16 atomach wodoru w cząsteczcePodaj wzory sumaryczne i nazwy systematyczne kwasów karboksylowych o: a) 6 atomach węgla w cząsteczce, b) 9 atomach węgla w cząsteczce.. Zadanie jest zamknięte.HCOOH = 12+2*1+2*16=46u masa cząst, (COO)2Mg = 2*12+4*16+24=24+64+24=112u z reakcji, jeśli z 2*46g HCOOH otrzymujemy 112g (COO)2Mg, to z x g HCOOH otrzymamy 11,4 g (COO)2Mg x = 92*11,4/112=9,36 g HCOOH w tej reakcji użyto 9,36 g kwasu metanowegoCuSO4, C2H5OH, HCl, NaClZadanie 6.Wskaż wzór sumaryczny kwasu karboksylowego, który jest pochodną propanu.A.. Rozwiązanie przesyłam w załączniku.. kwas 4-bromobut-2-enowy.. Zapisz litery we właściwej kolejności.. Oblicz zawartość procentową (procent masowy) węgla i wodoru w kwasie etanowym (obliczenia!). Oglądasz stare wydanie książki..

Napisz wzór sumaryczny i nazwę kwasu karboksylowego o 8 atomach wodory w cząsteczce.

Napisz wzory sumaryczny i półstrukturalny oraz nazwę kwasu karboksylowego o 8 atomach wodoru w cząsteczce.Kwasy karboksylowe.. !Gdy będzie któregoś zadania brakować-zgłaszam!. !Jeżeli będzie z internetu-zgłaszam!. Odpowiedź.. a) C 5 H 9 COOH kwas heksanowy.. Na podstawie szeregu homologicznego (tabela 13.).


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt