Wniosek o wypłate wynagrodzenia na konto

Pobierz

Taka przedterminowa wyplata zwyczajowo nazywana jest zaliczka, jednak nie jest ona tozsama z zaliczka pieniezna, o ktorej mowa w Kodeksie pracy.. Przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawcę obowiązek terminowego i prawidłowego, czyli zgodnego z prawem i postanowieniami umowy o pracę, wypłacania wynagrodzenia.Wniosek o wypłatę wynagrodzenia za pracę na konto bankowe Wniosek o wypłatę wynagrodzenia za pracę na konto bankowe pracownika Podstawa prawna art. 86 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.Jeśli więc przygotowany przez Was wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych pokrywa się z powyższym wzorem, jedyne, co Wam pozostaje, to przekazać go pracodawcy i czekać na jego potwierdzenie.. Pracownik, który chce otrzymać wynagrodzenie w gotówce, musi podjąć inicjatywę i złożyć pracodawcy wniosek o wypłatę w tej właśnie formie.A zatem od 1 stycznia 2019 r. do wypłaty wynagrodzenia w gotówce pracownikowi dochodzi dopiero w sytuacji, gdy uprzednio złożył on stosowny wniosek do pracodawcy.Ponadto, pracodawca ma prawo żądać od pracownika ubiegającego się o zatrudnienie podania numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złoży wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.Wskazuje na to nowe brzmienie art. 86 § 3 k.p., zgodnie z którym "wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych".Zgodnie z art. 56 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, na wniosek wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie fizycznej wpisuje się do rejestru dłużników niewypłacalnych dłużnika, który w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłacił należności stwierdzonej tytułem wykonawczym.UNICEF w Rzeszowie WNIOSEK PRACOWNIKA O WYPŁATĘ WYNAGRODZENIA NA KONTO BANKOWE Proszę o przekazanie mojego wynagrodzenia za prace otrzymanego z tytułu zatrudnienia w Zespole Szkół Specjalnych im..

Decyzję o formie wypłaty wynagrodzenia podejmuje pracownik.

KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?. Taki dokument powinien zawierać standardowo: datę i miejscowość sporządzenia wniosku; prośba o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, z powołaniem się na art. 86 § 3Wypłata przelewem bankowym, jako odstępstwo od zasady, wymagała zgody pracownik.. Powinien zrobić to w ciągu 7 dni od otrzymania informacji od pracodawcy.na moje konto osobiste nr obsługiwane przez Bank (podpis pracownika) UWAGI.. Od 1 stycznia 2019 roku podstawową formą jest już wypłata na konto bankowe pracownika.. Po założeniu rachunku bankowego - w każdym czasie.Prośba o wypłatę wynagrodzenia w gotówce wyglądać będzie podobnie, jak wcześniej funkcjonujący wniosek o wypłatę świadczeń na konto bankowe.. Title: Wniosek o przekazywanie wynagrodzenia na numer konta Author: Agnieszka WOŹNIAK Created Date:Microsoft Word - Wniosek o wypłatę wynagrodzenia na konto.doc Author: j.borkowski Created Date: 12/27/2013 2:35:54 PM .Miejscowość i data …………………………………….. Imię i Nazwisko .Title: Wniosek o przekazywanie wynagrodzenia na numer konta Author: Agnieszka WOŹNIAK Last modified by: Agnieszka WOŹNIAK Created Date: 11/14/2014 1:16:00 PMmiejscowość data.. stanowisko służbowePrzewiduje się więc możliwość wypłaty pensji w formie gotówkowej..

Imię i nazwiskoWniosek o wypłatę wynagrodzenia za pracę na konto bankowe pracownika.

Wniosek składany zgodnie z obowiązującą od 01.01.2019 r. nowelizacją art. 86 § 3 KP "Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.". Wypłata w formie gotówkowej tylko wtedy, gdy pracownik złoży wniosek o taką formę wypłaty w postaci pisemnej lub elektronicznej.Wniosek: o wyplate wynagrodzenia do rak wlasnych lub na konto bankowe.. imię i nazwisko pracownika.. Formularz wniosku jest również dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt