Rejestracja samochodu konin wniosek

Pobierz

OBSŁUGA KLIENTÓW W WYDZIALE KOMUNIKACJI.. ZAREZERWUJ WIZYTĘ W WYDZIALE KOMUNIKACJI PRZEZ INTERNET.Wymagane dokumenty.. rejestracji warunkowej pojazdu.doc Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy - tryb rozpatrywania sprawy.docx Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku - rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy.pdfWniosek o rejestrację czasową samochodu składamy m.in. w sytuacji, gdy chcemy wywieźć auto za granicę lub, gdy musimy pojechać samochodem w celu jego naprawy bądź przeprowadzenia badania technicznego.. ; Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.. Gdzie zarejestrować samochód w Koninie?. 2) umer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorcN a.. Oświadczenie o własności pojazdu zabytkowego - bez dokumentów.. Wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć razem z innymi dokumentami w Wydziale Komunikacji, aby zarejestrować nowo nabyty pojazd i otrzymać tablice rejestracyjne, kartę pojazdu.. Niezbędne dokumenty: Wniosek.. Tryb odwoławczy.. 1 Maja 9 w pokojach numer 152, 153, 154, 155.- wyrejestrowanie*** nastpujcego pojazdu: 1. rodzaj pojazdu i przeznaczenie .. 2. marka, typ, model .. 3.wniosek.. Nie ma przy tym znaczenia, czy auto kupiłeś w salonie samochodowym, komisie czy też od osoby prywatnej.. Wypowiedzenie umowy OC przez nabywcę.. Oświadczenie o dopisaniu współmałżonka.. Oświadczenie o własności pojazdu..

Dokumenty do rejestracji samochodu - Konin.

; Dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, umowa .Rejestracja samochodu - wniosek.. Czasowa rejestracja jest ważna tylko przez 30 dni, podczas których otrzymujesz tymczasowe tablice rejestracyjne, tzw. zjazdowe.. wniosek.. dowód tożsamości właściciela pojazdu, Stosowne pełnomocnictwo wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wys.. Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, w przypadku jego zniszczenia, utraty.. Wnioski i korespondencja nie wymagająca obecności osobistej (bez potwierdzenia wpływu), może zostać również złożona w skrzynce podawczej (urnie) znajdującej się w przedsionku głównego wejścia do urzędu.Wydział Komunikacji.. Od decyzji odmawiającej czasowej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.Wnioski / druki Biura Rejestracji Pojazdów: Wniosek o rejestrację pojazdu (rejestracja stała / rejestracja czasowa) Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (kasacja / kradzież / wywóz pojazdu za granicę) Zawiadomienie o nabyciu / zbyciu pojazdu zarejestrowanego dotychczas na terenie RP..

wniosek.

Dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu.. W celu dokonania rejestracji samochodu - nowego, używanego czy sprowadzonego z zagranicy musisz się udać do wydziału komunikacji w miejscu swojego zameldowania.. Oświadczenie o różnicy w adresach.. Zawiadomienie o nabyciu pojazdu zarejestrowanego.Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu.. Różnica dotyczy jedynie załączników, jakie będziesz musiał dołączyć do wniosku.Uzupełnianie wniosku należy rozpocząć od podania danych właściciela pojazdu, czyli imienia i nazwiska, adresu i numeru PESEL.. Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny w wydziale lub na stronie internetowej ).. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy Pełnomocnictwo.doc Oświadczenie dot.. Do rejestracji samochodu w wydziale komunikacji będą potrzebne: wniosek o rejestrację pojazdu Konin - druk AO-05-01; upoważnienie do rejestracji pojazdu w Koninie, jeżeli osobą rejestrującą jest pełnomocnik; potwierdzenie tożsamości: dowód osobisty właściciela lub osoby upoważnionejWniosek powinien być opatrzony podpisem uwierzytelnionym albo bezpiecznym podpisem elektronicznym..

wniosek (nabycie pojazdu) Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.

Po drugiej stronie górnej części wniosku wpisujemy miejscowość wraz datą , a także nazwę organu rejestrującego pojazd.Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku - I rejestracja fabrycznie nowego pojazdu.pdf Wniosek o rejestrację czasową, rejestrację pojazdu 07-12-2020.pdf.. Wypowiedzenie umowy OC.. Jeśli wyrejestrowujesz pojazd, bo chcesz go wywieźć z kraju do innego państwa UE - urząd da ci decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu i unieważniony dowód rejestracyjny.. 17 zł - w wypadku działania przez pełnomocnika (opłata skarbowa nie dotyczy: małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa - na podstawie .Decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu możesz odebrać na miejscu w urzędzie albo dostać pocztą (także wtedy, gdy złożysz wniosek przez internet).. Pamiętaj jednak, aby upewnić się, czy wizyty realizowane są planowo.. 2 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, we wniosku podaje się dane tego podmiotu oraz właściciela pojazdu.. Wniosek o zarejestrowanie samochodu musimy złożyć w wydziale komunikacji starostwa powiatowego, urzędu miasta (w przypadku miast na prawach powiatu, np.Wyrejestrowanie pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów, w drodze decyzji administracyjnej.. 3)Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek ; Rejestracja pojazdu zakupionego w kraju (nowego i używanego) Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy ; Wyrejestrowanie pojazdu ; Wydanie wtórnika prawa jazdy (w przypadku zmiany danych lub utraty dokumentu) Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek WK-1/1Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form obsługi Klienta w sprawie zgłoszeń sprzedaży, nabycia pojazdów poprzez e-PUAP lub korespondencyjnie w formie papierowejna adres urzędu Al..

Wniosek o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.Pierwsza rejestracja nowego pojazdu.

+48 (063) 240 32 74, 240 32 41, 240 32 56, 240 32 62, tel./fax +48/63 240 32 55. e-mail: .. Bez względu na powód wyrejestrowania, potrzebne będą: wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (można znaleźć go w sekcji Wnioski i dokumenty lub otrzymać w wersji papierowej w urzędzie), dokument potwierdzający tożsamość,Rejestracja samochodu Konin.. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego wcześniej na terenie Polski.. Wniosek o rejestrację pojazdu (.pdf) Wniosek o rejestrację pojazdu (.doc)dowód rejestracyjny pojazdu wydany przez właściwą instytucją państwa członkowskiego, w którym będzie wpis potwierdzający wykonanie oraz termin badania technicznego, inny dokument, który potwierdzi wykonanie oraz termin ważności badania technicznego.Co jest potrzebne do wyrejestrowania samochodu w Koninie?. Aby to zrobić, skontaktuj się z wydziałem komunikacji w Koninie telefonicznie.Zanim zarezerwujesz termin, zapoznaj się z opisem procedury oraz z informacją o niezbędnych dokumentach wymaganych do załatwienia Twojej sprawy w zakładce Sprawy/Wykaz załatwianych spraw/ Wydział Komunikacji na stronie o rejestrację pojazdu (dostępny w wydziałach komunikacji lub na stronach internetowych urzędów); dotychczasowy dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym; dowód własności pojazdu (faktura VAT, umowa kupna/sprzedaży itp.); kartę pojazdu, jeżeli była wydana; dotychczasowe tablice rejestracyjne (jeśli będą zmieniane);Dokumenty niezbędne do rejestracji samochodu to: wniosek o rejestrację; dowód zakupu/nabycia pojazdu (może nim być np. faktura, umowa kupna/sprzedaży, umowa darowizny, postanowienie z sądu przyznające prawo własności) dowód rejestracyjny; karta pojazdu (jeśli została wydana) stare tablice rejestracyjne (koniecznie trzeba je wyczyścić)Oświadczenie o miejscu zamieszkania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt