Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu gliwice

Pobierz

ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice woj. śląskie.. Oto dokumenty, które ponownie należy złożyć:- ZDM po otrzymaniu wniosku niezwłocznie dokona zwrotu opłaty we wskazany we wniosku sposób (na rachunek bankowy lub przekazem na wskazany adres).. Dostaniemy go w Wydziale Komunikacji, ale możemy również pobrać z internetu i wypełnić w domu (wniosek dostępny tutaj) Przy sobie należy mieć także 10 złotych na opłatę skarbową.wniosek o rejestrację pojazdu - otwórz plik w nowym oknie - pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie, dokument, który potwierdzi, że jesteś właścicielem pojazdu, na przykład umowa kupna/sprzedaży lub faktura VAT za zakup pojazdu.. Wnioskodawca (nazwiskoi imię lub nazwa firmy) adres zamieszkania (ulica, nr, kod pocztowy, miasto) PESEL REGON .. Zobacz adres e-mail do Wydziału Komunikacji w Gliwicach.. Zmiany w obsłudze klientów Urzędu Miejskiego w Gliwicach w okresie epidemii Elektroniczna rezerwacja wizyt dla klientów indywidualnych Referatu Rejestracji Pojazdów centrala telefoniczna Urzędu.. Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Wydział Komunikacji w Gliwicach.. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Wydział Komunikacji w Gliwicach?. W celu dokonania rejestracji samochodu - nowego, używanego czy sprowadzonego z zagranicy musisz się udać do wydziału komunikacji w miejscu swojego zameldowania..

Opłata za wyrejestrowanie pojazdu to 10 zł.

** Dat urodzenia wpisuj tylko cudzoziemcy, którzy nie maj ustalonego nr PESEL.. Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu jest nie tylko przesłanką aktualizującą kompetencję organu administracji publicznej do orzekania w sprawie wyrejestrowania pojazdu (jest przesłanką wszczęcia i prowadzenia postępowania administracyjnego), lecz stanowi także emanację materialnoprawnych uprawnień strony do ukształtowania sprawy i jej zakresu (por. H. Knysiak-Molczyk, Uprawnienia strony w postępowaniu administracyjnym, Kraków 2004, s. 50-55 .Kontakt do Wydziału Komunikacji w Gliwicach.. Wydział komunikacji w Gliwicach oprócz rejestracji pojazdów zajmuje się również m.in. wydawaniem prawa jazdy i udzielaniem licencji transportu drogowego.wniosek o wyrejestrowanie pojazdu - otwórz plik w nowym oknie(plik PDF, rozmiar 54 kb) - pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie, dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport albo - jeśli jesteś cudzoziemcem - kartę pobytu), dowód wpłaty, odpowiednie dokumenty, w zależności od powodu wyrejestrowania pojazdu.Wnosz o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych O nastpujcym wyróniku pojazdu: ..

Jak przedłużyć lub skrócić okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu?

(podpis właciciela) _____ * Numer REGON podaje si, gdy włacicielem pojazdu jest przedsibiorca.. W przypadku upoważnienia niespokrewnionej osoby - 17 zł.. Decyzja o wyrejestrowaniu auta powinna zostać podjęta nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku do urzędu.. Wydział Komunikacji.. Gdzie zarejestrować samochód w Gliwicach?. *** Niepotrzebne skreli.Wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zmiany tego zaświadczenia Wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy Za wydanie wypisu z zaświadczenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku Wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadczenia Zmiana zaświadczeniaUrząd Miejski w Gliwicach.. (podpis właściciela)Wniosek o rejestrację czasową lub wyrejestrowanie pojazdu Rejestracja czasowa pojazdu następuje na wniosek właściciela, złożony na wzorze zawartym w załączniku do rozporządzenia.Podczas składania wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, w urzędzie trzeba zostawić tablice rejestracyjne oraz dowód rejestracyjny pojazdu.. Do zawiadomienia dołącz wymagane dokumenty.Wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć razem z innymi dokumentami w Wydziale Komunikacji, aby zarejestrować nowo nabyty pojazd i otrzymać tablice rejestracyjne, kartę pojazdu..

Podczas rejestracji pojazdu w Gliwicach powinni być obecni wszyscy jego współwłaściciele.

Załącznik: - w przypadku ubiegania się o zwrot opłaty za "Ryczałt wielodniowy" lub jej części z tytułu: zbycia pojazdu, wyrejestrowania pojazdu, zgłoszenia rezygnacji,wniosek właściciela o wyrejestrowanie pojazdu; dokumenty rejestracyjne (dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne, karta pojazdu jeżeli była wydana); dowód osobisty lub paszport - w przypadku osób fizycznych;Pobierz, wydrukuj i wypełnij druk zawiadomienia o zbyciu pojazdu oraz zgodę (formularze dostępne są również w urzędzie).. : 32-231-30-41, 32-231-30-42 faks: 32-231-27-25 e-mail: ądMiejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21• 44-100 Gliwice .. nie wypełniają:-osobyfizyczne nieprowadzące działalnościgospodarczej-Obowiązek wyrejestrowania samochodu.. Co jest potrzebne do wyrejestrowania samochodu w Gliwicach?. Jeżeli któryś ze współwłaścicieli nie może stawić się w Wydziale Komunikacji w Gliwicach należy wypełnić upoważnienie do rejestracji pojazdu.Dzięki niemu formalności w urzędzie może dopełnić jeden z .- ZDM po otrzymaniu wniosku niezwłocznie dokona zwrotu opłaty we wskazany we wniosku sposób (na rachunek bankowy lub przekazem na wskazany adres).. rejestrację (tzw. czerwone tablice)*, wyrejestrowanie*, nabycie*,Wniosek o rejestrację samochodu lub pojazdu składa się w formie papierowej w Wydziale Komunikacji urzędu odpowiedniego dla miejsca zamieszkania..

Jeśli obcokrajowiec albo firma zagraniczna powierzyła ci pojazd - złóż dokument ...Poza kilkoma wyjątkami, wyrejestrowanie pojazdu jest nieodwracalne.

Rejestracji pojazdu w Gliwicach można dokonać w Wydziale Komunikacji zlokalizowanym przy ul. Zygmunta Starego 17.Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice centrala telefoniczna: 32 231 30 41 faks: 32 231 27 25 mejl: NIP Gliwice - miasto na prawach powiatu: 631 10 06 640 REGON Gliwice - miasto na prawach powiatu: 276255335 Pozostałe lokalizacje Urzędu Miejskiego Biuro Rozwoju Miasta: ul. Jasna 31a Wydział Edukacji: ul.Wnoszę o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych o następującym wyróżniku pojazdu 6): .. Wnoszę o wydanie tablic samochodowych zmniejszonych: tak/nie 6) Oświadczam, że podane we wniosku dane i informacje są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.. Informujemy, że adres e-mail nie jest adresem korespondencyjnym Urzędu skutkiem czego przesłana na niego wiadomość nie wywoła skutków prawnych podania, wniosku lub skargi wniesionej do Urzędu.. Aby wywołać taki skutek należy wnieść pismo w formie "papierowej" na adres: Starostwo Powiatowe w Goleniowie ul.Podczas wyrejestrowania musimy mieć ze sobą także dowód tożsamości i wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.. Wniosek o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.Rejestracja samochodu Gliwice.. Bez względu na powód wyrejestrowania, potrzebne będą: wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (można znaleźć go w sekcji Wnioski i dokumenty lub otrzymać w wersji papierowej w urzędzie), dokument potwierdzający tożsamość,Rejestracja pojazdu, wyrejestrowanie samochodu i inne - wnioski do pobrania i inne w Urzędzie Miasta Gliwice(powiadomienie SMS o odbiorze dowodu rejestracyjnego) Wnoszę o: rejestrację*, czasową zbycie* następującego pojazdu: ………….…………….. dnia …………………….. (miejscowość) Prezydent Miasta Gliwice .. Zobacz, gdzie możesz zarejestrować samochód w Gliwicach.Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu Dokumenty do pobrania Wyrejestrowanie pojazdu jest konieczne w kilku przypadkach, m.in. po kradzieży auta lub jego przekazania do demontażu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt