Wniosek na profil kandydata na kierowcę wzór

Pobierz

Podstawa prawna: Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku;Profil kandydata na kierowcę - Jakie dokumenty potrzebne do uzyskania PKK: Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań przewidzianych w ustawie (pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo zaświadczenie o studiowaniu co najmniej od 6 .Po pomyślnej rejestracji i zalogowaniu się, kliknij "Złóż nowy wniosek".Profil kandydata na kierowcę generowany jest na poczekaniu, nie później niż w terminie 2 dni roboczych, jednak w przypadku konieczności zażądania dokumentów z innego organu okres ten może wydłużyć się do ok 30 dni.Wniosek - wzór do pobrania.. Wniosek o wydanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) złożony za pomocą skrzynki e-mail jest nieskuteczny.. - wypełniony wniosek o .PKK — profil kandydata na kierowcę - zestaw danych, które identyfikują osobę, która chce uzyskać prawo jazdy.. Załączniki: wyraźna aktualna i kolorowa fotografia o wym.. Można go otrzymać i wypełnić bezpośrednio w Urzędzie Miasta, lub Starostwie Powiatowym, w wydziale komunikacji.Profil kandydata na kierowcę organ wydający prawo jazdy udostępnia w systemie teleinformatycznym ośrodkowi szkolenia kierowców prowadzącemu szkolenie osoby, której profil dotyczy, oraz ośrodkowi egzaminowania przeprowadzającemu egzamin państwowy dla osoby, której profil dotyczy, po podaniu przez te podmioty numeru profilu kandydata ..

81 , 81 .Profil kandydata na kierowcę.

3,5 x 4,5 cm wykonana na jednolitym jasnym tle, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, Do wglądu:Krok 2 - PKK, czyli profil kandydata na kierowcę.. Wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami w .Profil kandydata na kierowcę generowany jest na poczekaniu, nie później niż w terminie 2 dni roboczych, jednak w przypadku konieczności zażądania dokumentów z innego organu okres ten może wydłużyć się do ok 30 dni.. Karta Opisu Usługi KT-1 Wydanie prawa jazdy/pozwolenia na kierowanie tramwajem (Profil Kandydata na Kierowcę)Wniosek o wydanie prawa jazdy dla miejscowości Katowice przyjmuje Wydział Uprawnień Komunikacyjnych w Katowicach i należy go złożyć przed rozpoczęciem kursu szkoleniowego.. Na podstawie tego wniosku kandydat uzyskuje PKK czyli Profil Kandydata na Kierowcę.. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.. Poniżej przedstawiamy wymagane dokumenty niezbędne przy załatwianiu tych formalności.. Bez niego nie może przystąpić do szkolenia.wniosek (plik do pobrania WSO-23-01)..

Sam elektroniczny profil kierowcy nic nie kosztuje.

Aby otrzymać uprawnienia, po zdanym egzaminie należy uiścić kwotę 100 zł 50 gr.. Do czego służy i jak go zdobyć, czyli jak uzyskujemy uprawnienia na prawo jazdy po nowemu.. Tryb odwoławczy: Brak.. W przypadku konieczności zażądania dokumentów z innego organu, czas wydania Profilu może zostać wydłużony do 30 dni.. Jest to unikalny numer otrzymywany w wydziale komunikacji.Profil kandydata na kierowcę - ile kosztuje.. 12 616 .Profil Kandydata na Kierowcę, który uzyskuje się w podległym Starostwie lub Urzedzie ( w organie wydającym prawa jazdy).. Posiadanie tego numeru pozwoli na rozpoczęcie kursu na prawo jazdy oraz na przystąpienie do państwowego egzaminu.Informację o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę przekazuje się osobie, której profil ten dotyczy.. Bez niego nie może przystąpić do szkolenia.profil kandydata na kierowcę w skrócie nr PKK.. Czas załatwienia sprawy: Czas oczekiwania na numer PKK wynosi do 2 dni roboczych.. dokument tożsamości taki jak dowód osobisty, paszport.. W Krakowie numer PKK załatwisz w poniższych placówkach Urzędu Miasta Krakowa: 1) Al.. zdjęcie kolorowe w pozycji frontalnej o wymiarach 3,5 cm x4,5 cm.Profil Kandydata na Kierowcę jest wydawany bezpłatnie.. Formularze o założenie PKK są dostępne w wydziałach komunikacji i można je wypełnić na miejscu..

Profil kierowcy wniosek kat B. Co musisz zrobić.

Od 2014 roku obowiązuje nowa procedura uzyskiwania prawa jazdy.Profil Kandydata na Kierowcę wymagany przed przyjściem do ośrodka szkolenia.. Numer profilu kandydata na kierowcę odbiera się osobiście: Wydział Komunikacji.. Na podstawie PKK urzędy, szkoły jazdy, WORD-y oraz inne instytucje, które biorą udział w procesie uzyskiwania prawa jazdy, rozpoznają kandydata na kierowcę.Karty usług i wzory - EK - Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki; Karty usług i wzory - GN - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami; Karty usług i wzory - KT - Wydział Komunikacji i Transportu.. Z uwagi na różne parametry techniczne drukarek podczas drukowania mogą wystąpić różnice pomiędzy oryginalnym wnioskiem, a wnioskiem wydrukowanym z pliku do pobrania.krok trzeci - wniosek o wydanie prawa jazdy Wniosek o wydanie prawa jazdy jest kolejnym, niezbędnym dokumentem przy uzyskiwaniu profilu kandydata na kierowcę (PKK).. Można to zrobić na dwa sposoby - w kasie urzędu, w którym składamy wniosek i dokumenty .Wniosek o wydanie prawa jazdy dla miejscowości Wejherowo przyjmuje Starostwo Powiatowe w Wejherowie i należy go złożyć przed rozpoczęciem kursu szkoleniowego..

Informacje o profilu osoba zainteresowana otrzymuje niezwłocznie.

Dopiero z takim profilem można udać się do Ośrodka Szkolenia Kierowców i zapisać się na kurs.. O Profil ubiegasz się na podstawie ogólnodostępnego wniosku o wydanie praw jazdy.. Podstawowe informacje na ten temat znajdują się na naszym wzorze formularza.1.. Klauzula informacyjna: Informujemy, że podczas rozpatrzenia wniosku i przeprowadzenia przedmiotowego postępowania przetwarzamy dane osobowe.. ul. Czechowska 19A, pokój nr 3 (parter) 20-072 Lublin.. Złóż wniosek wraz z załącznikami w wydziale komunikacji urzędu powiatu/miasta/dzielnicy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.. "Profil PKK w Krakowie Gdzie zrobić i jak wygenerować Profil kandydata na kierowcę (PKK) w Krakowie?. Tryb odwoławczy:Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej), .. wzór do pobrania; Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów generowany jest profil Kandydata na Kierowcę dostępny przez ośrodek szkolenia i egzaminowania kierowców w formie elektronicznej.. Wniosek do druku PDF.. Aby uzyskać nr PKK należy w wydziale komunikacji zgodnie z miejscem zamieszkania złożyć: orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców.. Na podstawie tego wniosku kandydat uzyskuje PKK czyli Profil Kandydata na Kierowcę.. PKK to zmiana jaką wprowadzono w 2014 roku.. Od 19.01.2013 r osoba ubiegająca się o prawo jazdy każdej kategorii, pierwsze kroki musi skierować do wydziału komunikacji dla miejsca stałego zameldowania i tam po złożeniu badań lekarskich oraz zdjęcia założyć tzw.Poniżej możesz pobrać gotowy wzór wniosku o wydanie Profilu Kandydata na Kierowce (Profilu PKK).. Formularze do pobrania: Wniosek_o_wydanie_prawa_jazdy (60.67 KB) WZÓR wniosek o wydanie prawa jazdy ENG (321.5 KB) WZÓR wniosek o wydanie prawa jazdy RU (58.97 KB) WZÓR wniosek o wydanie prawa jazdy DE (46.19 KB) Rezerwacja wizyty: - nie dotyczy - Złóż wniosek przez Internet:PKK profi kandydata na kierowcę.. Co należy mieć, i jakie warunki spełniać aby otrzymać PKK:Profil Kandydata na Kierowcę.. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne, stanowiska 32-34, tel.. pobrań: 5933 | wyświetleń: 155381. Wydanie profilu kandydata na kierowcę, 2. Wydanie prawa jazdy - decyzja administracyjna, lub odmowa wydania prawa jazdy - decyzja administracyjna.. Po dostarczeniu dokumentów do urzędu, przyszły kierowca otrzymuje numer PKK (profil kandydata na kierowcę).. Załączniki do wniosku: Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (załatwiasz w naszym ośrodku).. UWAGA: W przypadku pobrania wniosku z internetu należy go wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym.. Poniżej możesz pobrać gotowy wzór wniosku o wydanie Pofilu Kandydata na Kierowce (Profilu PKK).. 12 616 91 06 2) ul. Wielicka 28a, II p., stanowisko informacyjne, tel.. Przedłuż ważność karty do tachografu, złóż wniosek o wydanie tachografu, Sprawdź status twojego numeru PKK (Profil Kandydata na Kierowcę).. O Profil ubiegasz się na podstawie ogólnodostępnego wniosku o wydanie praw jazdy.. Profil kandydata na kierowcę jest generowany w terminie nie przekraczającym 2 dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.Wypełnij wniosek o wydanie prawa jazdy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt