Drugi urząd skarbowy kielce wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach

Pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI DOCHODU/PRZYCHODU Podstawa prawna: art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj.Dz.. w podatku dochodowym od osób fizycznych.. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu dla organizacji, spółek, przedsiębiorstw.wniosek o wydanie zaŚwiadczenia o dochodach lub ich braku, przychodach lub ich braku, podatku naleŻnym, formie opodatkowania prowadzonej dziaŁalnoŚci gospodarczej .. naczelnik urzędu skarbowego, do którego adresowany jest wniosek b. dane identyfikacyjne b.1.. O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA o wysokości.. Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania.pdf ( 272 KB ) .. o likwidacji działalności gospodarczej.pdf ( 200 KB ) Podanie - zaświadczenie o formie opodatkowania.pdf ( 229 KB ) Wniosek o wydanie .Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej: Wniosek o urlop ojcowski: Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji przez Urząd Skarbowy: Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych: Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych: Wniosek o wyłączenie pracownika z udziału w toczącym się postępowaniuDane teleadresowe i dokumenty przydatne w Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu Jeżeli wybierasz się do Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu koniecznie przejrzyj listę dokumentów.. Formularz o tłumacza w urzędzie skarbowym.doc ( 35 KB ) Zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza..

tytuł pisma, np. Wniosek o zaświadczenie o dochodach.

Pliki do pobrania Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik.. Przykładem jest tutaj zaświadczenie o braku zaległości podatkowych, zaświadczenie o wysokości dochodu, przychodu, obrotu itp.Druki i formularze.. Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach do stypendium.pdf ( 256 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach w celach świadczeń rodzinnych.pdf ( 256 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia z zakresu podatku od spadków i darowizn.pdf ( 272 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub o zaległościach .Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach, przychodach.doc ( 50 KB ) plik edytowalny Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach, przychodach.pdf ( 111 KB ) plik pdf Oświadczenie o opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych całości dochodu z najmu przez jednego z małżonków.odt ( 9 KB ) plik edytowalnyDrugi Urząd Skarbowy w Lublinie; Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie .. Druki wniosków o wydanie zaświadczenia.. dane identyfikacyjne wnioskodawcy i maŁŻonka*Wniosek o wydanie zaświadczenia (w sprawach majątkowych) - DRUK (link otwiera dokument w nowym oknie) .pdf (248 KB) Pełnomocnictwo Szczególne - DRUK (link otwiera dokument w nowym oknie) .pdf (182 KB) Wniosek o zwrot kwoty z tytułu zakupu kasy rejestrujacej - DRUK (link otwiera dokument w nowym oknie) .doc (56 KB) Wniosek o wydanie wypisu .Pliki do pobrania..

Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Źródło: Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie.. Katarzyna Drabik.. Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania oraz sposobu wpłacania zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych.. Kategoria: Koronawirus .. ORGAN PODATKOWY 1.. Źródło: Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie.. Dowiedz się więcej na temat opłaty skarbowej.Chcesz uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach dochodowych (PIT, CIT), podatku od towarów i usług (VAT) lub w akcyzie albo stwierdzające stan zaległości?. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).. Wniosek o wydanie zaświadczenia o uzyskanych dochodach .. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług przeznaczony jest dla .Pliki do pobrania.. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest wniosek NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W KIELCACH B. DANE IDENTYFIKACYJNEPliki do pobrania.. Ponadto, wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć oraz zaświadczenie uzyskać za pomocą: - ePUAP, jako załącznik do pisma głównegoWNIOSEK..

Wskazówki dla osób starajacych się o wydanie zaświadczenia.

Pliki do pobrania.. Pliki do pobrania.. Wniosek o wydanie zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzeniu zaległości.doc ( 53 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia PCC.doc ( 41 KB ) Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku.doc ( 44 KB ) Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych.dot ( 109 KB ) Wniosek SD.doc ( 58 KB )PCC wniosek o wydanie zaświadczenia II US (83 KB) Protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej załącznik nr 4 (273 KB) SD wniosek o wydanie zaświadczenia II US (78 KB) Wniosek 2 o wydanie zaświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy de minimis w zw. z dokonaniem jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego (429 KB)Pliki do pobrania.. Wniosek o wydanie zaświadczenia z wyłączeniem zaświadczenia o niezaleganiu-stanie zaległości.doc ( 68 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości w podatkach.doc ( 77 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych .Pliki do pobrania Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik..

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu dla osoby fizycznej.

W ramach Projektu e-Urząd Skarbowy przygotowywana jest funkcjonalność elektronicznego złożenia wniosku o zaświadczenie i jego pobranie.. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące imion i nazwisk, adresów oraz danych identyfikujących, a w przypadku osoby fizycznej numer PESEL.Pliki do pobrania.. zamieszczamy obowiązkowo.. Formularz o tłumacza w izbie skarbowej.doc ( 35 KB ) Zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza.Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie podatku od spadków i darowizn.. Sprawdź poniżej, jak możesz je uzyskać.Drugi Urząd Skarbowy Kraków; Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie; .. Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach.doc ( 33 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.doc ( 18 KB ) Informacje o publikacji dokumentu .. Wniosek ZON.pdf ( 201 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości.Pliki do pobrania.. Dostępne usługi po zalogowaniu w e-Urzędzie Skarbowym to: Twój e-PIT - zeznania podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38.Wniosek o wydanie zaświadczenia przez Urząd Skarbowy - plik doc Na żądanie podatnika organ podatkowy jest zobowiązany do wydania zaświadczenia w określonej sprawie.. treść pisma, w której .. Opłata skarbowa za zaświadczenia, w tym również odpisy dokumentów, wydawane przez urzędy stanu cywilnego oraz archiwa państwowe: 1) odpis wydawany z akt stanu .WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o dochodach .. osobiście w siedzibie urzędu skarbowego przez osobę pisemnie upoważnioną .. Wysokość opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).e-Urząd Skarbowy to serwis na podatki.gov.pl, w którym klienci Krajowej Administracji Skarbowej szybko, łatwo i kompleksowo załatwią swoje sprawy podatkowe, w dowolnym momencie i z dowolnego urządzenia.. Taki dokument może ci być potrzebny, jeśli - na przykład - starasz się o kredyt.. rodzaj pisma - Wniosek.. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/zaleganiu w podatkach obowiązujący w Urzędzie Skarbowym Kraków-Prądnik.Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien wskazywać podmiot, który ubiega się o uzyskanie informacji, jak i podmiot, który dane te ma potwierdzić.. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/ stwierdzającego stan zaległości.pdf ( 78 KB ) pdf ( 49 KB ) Wniosek o wydanie kserokopii.Pliki do pobrania.. Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego - czynny żal.. Wniosek o wydanie zaświadczenia.. dochodu 1/ przychodu /należnego podatku .. Wniosek o wydanie zaświadczenia z wyłączeniem o niezaleganiu / stwierdzającego stan zaległości: Oświadczenie o spełnianiu warunków ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.pdf .Wydanie zaświadczenia.. Konrad Zawada.. treść wniosku, czyli jakie zaświadczenie chcemy, np. "Proszę o wydanie .Źródło: Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt