Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

Pobierz

9 kwietnia 2019.. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej Author: Radosław Wiktorski Created Date: 4/16/2020 9:46:38 PM .potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola Przez Gość Aneta44440, Kwiecień 26, 2013 w Ciąża, poród, macierzyństwo i wychowanie dzieci Polecane postyPOTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola .. imię i nazwisko dziecka, numer PESEL dziecka do Przedszkola Publicznego nr 2 w Pieszycach, do którego zostało zakwalifikowane do przyjęcia.. 7) złożenia zaświadczenia lekarskiego w przypadku występującej u dziecka alergii;Potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej: Instrukcja elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia: Informacja dla Rodziców w sprawie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych4 maja 2020 od godziny 8 00 do dnia 8 maja 2020 do godziny 16 00, w formie elektronicznej.. Wstępnie deklaruję, że dziecko będzie korzystało z opieki i zajęć organizowanychPOTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do Przedszkola Samorządowego w Trąbkach .. imię i nazwisko dziecka numer PESEL dziecka do Przedszkola Samorządowego w Trąbkach do którego zostało zakwalifikowane do przyjęcia.. Data modyfikacji.. Dodany 2021-04-11..

... Niepotwierdzenie woli zapisu ...

przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka; 6) uczestniczenia w zebraniach rodziców.. na adres: .. Potwierdzam wolę zapisu naszego/mojego dziecka*POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej* Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka: …………………………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka, PESEL) do ………………………………………………………………………………………………., nazwa i adres przedszkola/szkoły podstawowej*Jeśli dziecko, zostało zakwalifikowane, można elektronicznie potwierdzić wolę zapisu do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, klikając w przycisk "Potwierdź wolę zapisu w placówce".Ww.. W przypadku braku podpisanej woli dziecko zostanie wykreślone z listy dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do Przedszkola Potwierdzam wolę zapisu dziecka (imię i nazwisko dziecka) do Przedszkola (nazwa przedszkola) do którego zostało zakwalifikowane do przyjęcia na rok szkolny 2021/2022.. /oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr ……., do której zostało zakwalifikowane do przyjęcia.zapisu dziecka do przedszkola Potwierdzam wolę zapisu dziecka: ……………………………………… ………………………………… ………………………… imię i nazwisko dziecka numer PESEL dziecka miejsce urodzenia do Przedszkola Publicznego Nr 8 "Pod Stokrotką" w Tarnowie, do którego zostało zakwalifikowane do przyjęcia..

Deklaracja do pobrania poniżej: Potwierdzenie+woli+zapisu+dziecka+do+przedszkola.pdf .

POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej Potwierdzam wolę zapisu dziecka: …………………………………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka, numer PESEL dziecka) Do: Miejskiego Przedszkola……………………………………………………………………………………………POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola Potwierdzam wolę zapisu: .. do Przedszkola Miejskiego nr 6 "Promyczek" w Stargardzie , do którego zostało zakwalifikowane do przyjęcia.. (podpis rodziców/opiekunów prawnych) (pieczęć przedszkola, data i podpis dyrektora przedszkola)Wolę zapisu można potwierdzić elektronicznie w systemie rekrutacyjnym - po zalogowaniu się na konto kandydata, należy kliknąć przycisk "Potwierdź wolę zapisu w placówce" (instrukcja dla rodziców dostępna w systemie rekrutacyjnym) lub złożyć w przedszkolu pisemne potwierdzenie (druk potwierdzenia w zakładce Dla Rodziców - dokumenty).Polkowice, dnia .. Pobierz.. potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola rodzice dokonują elektronicznie poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane (potwierdzenie winno zawierać co najmniej: imię i nazwisko oraz PESEL dziecka zakwalifikowanego, imię i nazwisko rodzica/opiekuna dokonującego potwierdzenia woli przyjęcia,Potwierdzenie woli..

do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej .

Wstępnie deklaruję, że dziecko będzie korzystało z opieki i zajęć organizowanychPotwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola.. Potwierdzam wolę zapisu naszego/mojego dziecka* .. Imię i nazwisko dzieckaElektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga złożenia w przedszkolu/szkole,,papierowego" druku.. Wersja:adres do korespondencji w sprawach rekrutacji POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego Potwierdzam wolę zapisu dziecka: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… imię i nazwisko dziecka .Druk do pobrania: Potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola_2021.. Wstępnie deklaruję, że dziecko będzie korzystało z opieki i zajęć organizowanychAdres do korespondencji w sprawach rekrutacji POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola Potwierdzam wolę zapisu dziecka: ……………………………………………………………………………………………… imię i nazwisko dziecka do ……………………………………………………………………………………….. POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola Potwierdzam wolę zapisu dziecka:POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do Przedszkola nr 3 w Chojnicach .. POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO* Niniejszym potwierdzam/y* wolę zapisu dziecka….…………………………………………………………….……………… imię i nazwisko dziecka Numer PESEL:POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej Potwierdzam wolę zapisu dziecka: …………..

zapisu dziecka zakwalifikowanego w postępowaniu rekrutacyjnym .

POTWIERDZENIE WOLI.. Wstępnie deklaruję, że dziecko będzie korzystało z opieki i zajęć organizowanych w przedszkolu w .Szanowni Państwo dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola.. nazwa przedszkola - do którego zostało zakwalifikowane do przyjęcia.POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA rok szkolny 2021/2022 Potwierdzam wolę zapisu dziecka .…., (imię i nazwisko dziecka) urodzonego w dniu …., zakwalifikowanego w postępowaniuDruk potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022.. Wolę przyjęcia będzie można potwierdzić elektronicznie logując się na konto dziecka utworzone podczas rejestracji wniosku.. Deklarację należy: wydrukować, wypełnić, podpisać i wysłać .. Wstępnie deklaruję, że dziecko będzie korzystało z opieki i zajęć organizowanych w .Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola .. Od 26 kwietnia 2021 od godziny 10.00 do 7 maja 2021 do godziny 16.00 należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.. zapisu dziecka zakwalifikowanego w postępowaniu rekrutacyjnym .. Brak wypełnionej i podpisanej deklaracji jestPOTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka zakwalifikowanego w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej Potwierdzam wolę zapisu syna/ córki* .. Imię i nazwisko dziecka numer PESEL dziecka lub w przypadku braku numeru PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamośćPOTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola Potwierdzam wolę zapisu dziecka:.. imię i nazwisko dziecka.. numer PESEL dziecka do Przedszkola Samorządowego w Igołomi, do którego zostało zakwalifikowane do przyjęcia.. do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt