Wniosek o przyjęcie do liceum

Pobierz

Dokument wzorcowy.. Zajęłam drugie miejsce w olimpiadzie z chemii na szczeblu wojewódzkim.Wzór podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.. 3-letnia.Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2019/2020 do pierwszej klasy liceum o profilu biologiczno-chemicznym.. Tadeusza Kościuszki.. Hajnówka, dn. …………………………….Wniosek o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej liceum składam do następujących szkół (proszę podać pełną nazwę maksymalnie trzech szkół, począwszy od szkoły najbardziej do najmniej preferowanej) 1.. Podanie należy dostarczyć do szkoły od 15 czerwca do 10 lipca br. wybierając jedną z możliwości:Podanie o przyjęcie do szkoły średniej (liceum) w Krakowie Dotyczy: przyjęcie do pierwszej klasy liceum o profilu biologiczno-chemicznym Zwracam się z uprzejmą prośbą o poleca 83 %Jeśli uczeń (nica) jest pełnoletni (a), składa wniosek sam (a), we własnym imieniu.. Jana Kasprowicza w Raciborzu Uprzejmie proszę o przyjęcie do oddziałów według listy preferencji: Numer preferencji 1M Oznaczenie wybranego oddziału: 1H - humanistyczna, f -matematyczna fizyką, 1Mb matematyczna z biologią, 1B biologiczno-medyczna, 1J - językowo-biznesowa - poniżej wpisz doubiegającego się o przyjęcie do Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego 1.. Imię i nazwisko matki (opiekuna prawnego): Imię i nazwisko ojca (opiekuna prawnego): 5..

Podanie do liceum.

Prośbę swą motywuje tym, iż w bieżącym roku kończę gimnazjum i chciałabym kontynuować naukę zgodnie z moimi zainteresowaniami.. Nabór elektroniczny.. Marii Skłodowskiej - Curie w Hajnówce w roku szkolnym 2020/2021.. Marii Skłodowskiej - Curie 17 - 200 Hajnówka ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7 tel.. Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do klasy I w roku szkolnym …………………………… do klasy z następującymi przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:Wymagane jest poświadczenie wniosku przez przynajmniej jednego rodzica.. Szosa Chełmińska 83, 87-100 Toruń WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY Część A Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2020/2021.. Przemysława II w Rogoźnie.. Na skróty.. Wniosek można podpisać za pomocą podpisu elektronicznego: profilu zaufanego (który łatwo poświadczyć np. poprzez bankowość elektroniczną).. I Liceum Ogólnokształcące im.. 5-letnie technikum.. Nazwisko i imię (imiona): 2.. Częstochowa, 08.02.2020 r. Anna Maria Nowak ul. Henryka Sienkiewicza 17 42-201 Częstochowa tel.. Rekrutacja.. Przemysława II w Rogoźnie.. (033) xxx-xx-xx e-mail: [email protected]Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego ul..

Podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im.

i fax 85/682 27 80 e - mail: .. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu matematyczno - informatycznym w I Liceum Ogólnokształcącym im.. 27-200 Starachowice.. Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!WNIOSEK o przyjęcie do szkoły Numer w księdze uczniów (wypełnia Szkoła) Proszę o przyjęcie mnie do klasy., na semestr.. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Głubczycach w systemie zaocznym.Wniosek o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej do I Liceum Ogólnokształcącego im.. Dla Rodzica.. Adres zamieszkania: Ulica Numer domu Numer lokalu Miejscowość Kod pocztowy Poczta 6.. Dziennik elektroniczny.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu ogólnym z biologią i chemią jako przedmiotami rozszerzonymi lub do klasy gdzie przedmioty są do wyboru przez ucznia na rok szkolny 2020/2021.Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - w nim uczeń zamieszcza nazwy placówek, do których aplikuje; Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; Zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty; Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku szkoły branżowej);I Liceum Ogólnokształcącego..

Chciał(a)bym podjąć naukę w klasie o profilu:wniosek o przyjęcie do Liceum.

Podanie można złożyć zarówno w trakcie rekrutacji do liceum lub innej szkoły ponadpodstawowej, jak również na każdym innym etapie edukacji, w którymkolwiek roku nauczania.wniosek o przyjĘcie do i klasy liceum w roku szkolnym 2021/2022 W okresie obowiązywania stanu epidemicznego, wnioski w formie elektronicznej można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem.Wniosek o przyjęcie do liceum.. Nazwa Szkoły.. W polskim systemie edukacyjnym zostały wyróżnione następujące rodzaje szkół: 4-letnie liceum ogólnokształcące.. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt