Zgłoszenie bydła do rejestru

Pobierz

Przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania zgłoszeń przez internet.3) prowadzenia rejestru bydła oznakowanego i zaopatrzonego w paszporty, zwanego dalej "rejestrem", w tym tryb zgłaszania bydła do tego rejestru oraz wzór tego zgłoszenia, 4) prowadzenia księgi rejestracji stada bydła, w tym wzór księgi rejestracji stada bydła, zwanej dalej "księgą rejestracji".Film przedstawia nową funkcjonalność programu WirtualnyZootechnik.pl pozwalająąa na automatyczne przesyłanie danych o zgłoszeniach bydła do rejestru z progra.Jeśli w SOL rejestrujemy nowo urodzone cielę - w Rejestrze generowane jest zgłoszenie bydła do Rejestru, a jeśli wprowadzamy padnięcie - powstaje zgłoszenie padnięcia.. Jednocześnie generowany jest odpowiedni wpis w Księdze Rejestracji Bydła.Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną; Wniosek o nadanie numeru przy sprzedaży bezpośredniej.. Zgłoszenie działalności w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich2.. W takim samym terminie od utraty, śmierci, wywozu za granicę lub zmiany danych wpisanych do rejestru należy zgłosić wniosek o wykreślenie z rejestru lub uaktualnienie wpisanych danych.Zgłoszenia dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt można przesyłać za pośrednictwem internetu..

Potrzebny jest mi druk wniosku o zgłoszenie bydła do rejestru.

Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do systemu znajdziesz w zakładce wsparcie użytkownikaDo obowiązków posiadaczy zwierząt należą m.in. zgłoszenie się do ARiMR w celu uzyskania numeru producenta, rejestracja siedziby stada, prowadzenie spisu bydła, owiec, kóz i świń w stadzie co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, zgłaszanie zdarzeń dotyczących zwierząt gospodarskich oznakowanych.W terminie 7 dni od dnia oznakowania świni, należy zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR oznakowanie zwierzęcia, określając liczbę oznakowanych zwierząt, a w strefie zagrożenia wystąpieniem lub wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom - zgłoszenia należy dokonać w terminie 2 dni od oznakowania zwierzęcia.Posiadacz bydła zgłasza zwierzę do rejestru przez zgłoszenie Agencji, w miejscu składania wniosków, faktu oznakowania zwierzęcia lub wwozu zwierzęcia sprowadzonego z zagranicy, na formularzu udostępnianym przez Agencję.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła Portal IRZplus..

Gdy wpisujemy w SOL sprzedaż - utworzy się Zgłoszenie przemieszczenia, gdy zarejestrujemy cielę - Zgłoszenie Bydła do Rejestru, i tak dalej.

Musi być oddzielnie przód i tył, żeby można było wydrukować.podmiot nie jest zarejestrowany w BDO, to po zalogowaniu się przez Login.gov.pl będzie można złożyć w systemie wniosek o wpis do Rejestru BDO.. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.. Orzeczenie lekarsko-weterynaryjne.. Dokonaj opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt lub za wydanie zaświadczenia i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.Portal IRZplus ma ułatwić rejestrację, identyfikację i zgłoszenia zdarzeń bez konieczności wizyt w oddziałach ARiMR w gospodarstwach gdzie utrzymywane są owce, kozy, świnie i bydło..

Zgłoszenie - wpis do rejestru PLW.Po włączeniu modułu, Zgłoszenia będą się pojawiać w Rejestrze Zgłoszeń po prostu dzięki temu, że uzupełniają Państwo zdarzenia w SOL.

Załóżmy, że wycieli się krowa i w formatce "Rejestracja cielęcia" zarejestrujemy numer urodzonego zwierzęcia.Według stanu bazy danych ARiMR z 31 lipca 2018 roku w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt zarejestrowano: 6,6 mln sztuk bydła w niemal 400 tys. siedzib, 283,4 tys. owiec (w ponad 9 .Portal IRZplus umożliwia posiadaczom zwierząt składanie w wersji elektronicznej następujących dokumentów zgłoszeń i dokumentów zapotrzebowań (wniosków): Zgłoszenie bydła do rejestru, Zgłoszenie owiec albo kóz do rejestru, Zgłoszenie oznakowania świń urodzonych, przywozu świń, Zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz,Instrukcja do aplikacji Portal IRZplus oraz filmy instruktażowe znajdują się na dole strony.. Informacje o wywozie zwierząt towarzyszących do krajów trzecich.. Informacje o przywozie zwierząt towarzyszących z krajów trzecich..

r e k l a m a. ARiMR wyszła naprzeciw potrzebom posiadaczy zwierząt, uruchamiając portal, który ma ułatwić zgłaszanie zdarzeń w gospodarstwie i rejestrację zwierząt, ...Druk zgłoszenia bydła do rejestru?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, realizując przepisy ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, umożliwia posiadaczom zwierząt gospodarskich oznakowanych składanie w formie elektronicznej zgłoszeń zdarzeń zwierzęcych do Systemu IRZ.Zgłoszenie uboju w rzeźni owiec albo kóz Posiadacz bydła zobowiązany jest zgłosić w Biurze Powiatowym ARiMR fakt oznakowania zwierzęcia kolczykami z numerem identyfikacyjnym przyznanym przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od daty urodzenia.Zgłoszenie do rejestru składa się u starosty właściwego ze względu na miejsce przetrzymywania zwierzęcia w ciągu 14 dni od chwili wejścia w jego posiadanie lub sprowadzenia do Polski..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt