Drugi urząd skarbowy rzeszów wniosek o wydanie zaświadczenia

Pobierz

Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.Opłata skarbowa wynosi 17,00 zł lub 21,00 zł w zależności od rodzaju wydanego zaświadczenia.. Dostępne usługi po zalogowaniu w e-Urzędzie Skarbowym to: Twój e-PIT - zeznania podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38.Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) (plik doc 1 474 KB) Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku (plik pdf 344 KB) Wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (plik pdf 345 KB) Wniosek o przeksięgowanie mylnie .Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług przeznaczony jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które potrzebują w/w zaświadczenia.. Dowiedz się więcej na temat opłaty skarbowej.W ramach Projektu e-Urząd Skarbowy przygotowywana jest funkcjonalność elektronicznego złożenia wniosku o zaświadczenie i jego pobranie.. Jak uzyskać zaświadczenie z urzędu skarbowego przez ePuap - krok po kroku .. Zwalnia się od opłaty skarbowej osoby, które składając wniosek przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa (art. 7 pkt 5 ustawy o opłacie skarbowej).21 zł - opłata skarbowa za wydanie jednego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach..

Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu dla organizacji, spółek, przedsiębiorstw.e-Urząd Skarbowy to serwis na podatki.gov.pl, w którym klienci Krajowej Administracji Skarbowej szybko, łatwo i kompleksowo załatwią swoje sprawy podatkowe, w dowolnym momencie i z dowolnego urządzenia.. pod nazwą: "Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów" o numerze: 17 2018 0423 .. Identyfikator podatkowy NIP lub numer PESEL (identyfikatorem osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej lub niebędącej zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług jest numer PESEL)Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości w podatkach (413 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu, przychodu, o działalności gospodarczej (584 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości uzyskanej de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (218 KB) Zobacz: Pobierz: Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przychodu przyjętego do podstawy opodatkowaniaPodatnicy ubiegający się o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości składając wniosek powinni pamiętać, aby do wniosku dołączyć potwierdzenie poniesienia opłaty skarbowej na rachunek urzędu gminy/miasta właściwego ze względu na miejsce siedziby urzędu skarbowego.Pliki do pobrania..

Wskazówki dla osób starajacych się o wydanie zaświadczenia.

Ponadto, wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć oraz zaświadczenie uzyskać za pomocą: - ePUAP, jako załącznik do pisma głównego (https: .Chcesz uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach dochodowych (PIT, CIT), podatku od towarów i usług (VAT) lub w akcyzie albo stwierdzające stan zaległości?. Taki dokument może ci być potrzebny, jeśli - na przykład - starasz się o kredyt.. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu.doc ( 68 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia PCC.doc ( 41 KB ) Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku.doc ( 44 KB ) Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych.dot ( 109 KB ) Wniosek SD.doc ( 58 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu.doc ( 70 KB )Wniosek o wydanie zaświadczenia o przychodzie-dochodzie-należnym podatku PDF (68 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia spadki-darowizny PDF (51 KB) Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu-zaleganiu_osoba fizyczna PDF .. - od Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu (ul. Mazowiecka ul.Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze; .. KI-OP-04-01-02.pdf (4 MB ) Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych.. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest wniosek NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W KIELCACH B. DANE IDENTYFIKACYJNEWniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) (plik pdf 335 KB) Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku (plik pdf 344 KB) Wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (plik pdf 345 KB) Wniosek o przeksięgowanie mylnie .Druki i formularze..

Wniosek o wydanie kserokopii.Pliki do pobrania.

Przykładem jest tutaj zaświadczenie o braku zaległości podatkowych, zaświadczenie o wysokości dochodu, przychodu, obrotu itp.Wniosek o wydanie kopii deklaracji podatkowej.odt ( 18 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach.doc ( 33 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.doc ( 18 KB )Wydanie zaświadczenia.. Źródło: Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie.. KI-WD-06-01-01.pdf ( 1634 KB ) Postępowanie w przypadku fiskalizacji kasy rejestrującej.WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA o uregulowaniu podatku od spadku i darowizn A. pdf ( 79 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku zaległości.pdf ( 203 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia - spadek - darowizna - zasiedzenie.pdf ( 77 KB ) Dokumenty o ulgę w spłacie - osoba prawna.pdf ( 51 KB ) Dokumenty o ulgę w spłacie - przedsiębiorcy.pdf ( 54 KB )Pliki do pobrania.. Opłata skarbowa za zaświadczenia, w tym również odpisy dokumentów, wydawane przez urzędy stanu cywilnego oraz archiwa państwowe: 1) odpis wydawany z akt stanu .o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy .. doc (75 KB)Wnioski kierowane do Urzędu skarbowego.. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące imion i nazwisk, adresów oraz danych identyfikujących, a w przypadku osoby fizycznej numer PESEL.Pliki do pobrania..

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu dla osoby fizycznej.

DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA 1.. Sprawdź poniżej, jak możesz je uzyskać.Wniosek o wydanie zaświadczenia przez Urząd Skarbowy - plik doc Na żądanie podatnika organ podatkowy jest zobowiązany do wydania zaświadczenia w określonej sprawie.. Źródło: Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie.. doc (528KB) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (link otwiera dokument w nowym oknie).. Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania oraz sposobu wpłacania zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych.. F-156_4.pdf ( 56 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego wysokość zaległości podatkowych ciążących na mojej osobie / firmie w zakresie zobowiązań znajdujących się we właściwości rzeczowej Urzędu Skarbowego w .Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien wskazywać podmiot, który ubiega się o uzyskanie informacji, jak i podmiot, który dane te ma potwierdzić.. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/ stwierdzającego stan zaległości.pdf ( 78 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf ( 49 KB )F-155_3.pdf ( 154 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o nabytym majątku.. doc (59 KB) Potwierdzenie zidentyfikowania podmiotów VAT-ID (plik otwiera formularz w nowym oknie) .. 1 ustawy o opłacie skarbowej.. pdf ( 156 KB ) Wniosek o ulgę spłacie zobowiązań podatkowych COVID-19 .Pliki do pobrania.. ORGAN PODATKOWY 1.. Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego - czynny żal.. Ponadto: prawo pracy, Wskaźniki finansowe, Zwrot akcyzy, Ciąża, CV i LM, Księgowe, Windykacja - sądNie podlega opłacie skarbowej wydanie poświadczenia w sprawach wymienionych w art. 2 ust.. Wniosek o wydanie kopii dokumentu.pdf ( 531 KB ) Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących.pdf ( 342 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) cfr-1.pdf ( 521 KB ) Zgoda podatnika na wydanie przez organ podatkowy .Pliki do pobrania.. Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miasta Lublin na rachunek nr 95 9329 9200 (Bank PEKAO SA) lubWNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI DOCHODU/PRZYCHODU Podstawa prawna: art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj.Dz.. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty, wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu, wniosek o umorzenie podatku i inne.Urząd Skarbowy - wnioski.. Źródło: Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie.. Opłatę wpłacasz nie na rachunek urzędu skarbowego, ale na konto urzędu miasta/gminy, na terenie którego znajduje się właściwy urząd skarbowy.. ej (art. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej).. Wniosek o wydanie zaświadczenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt