Wniosek o wydanie depozytu sądowego

Pobierz

Jeszcze nie było rozprawy, ale wiem, że sprawa jest założona.. Przyjęcie do depozytu stwierdzane jest przez sąd wydaniem stosownego pokwitowania.Zobacz przykładowy wzór wniosku wierzyciela o wydanie mu depozytu sądowego.Składając wniosek o wypłatę środków z depozytu sądowego, wierzyciel wykazać musi, że zostały spełnione warunki wskazane we wniosku o złożenie do depozytu.. Złożenie przedmiotów do depozytu sądowego obliguje sąd do przedsięwzięcia odpowiednich czynności zmierzających do ustalenia podmiotu uprawnionego do ich odbioru, a w razie jego braku - do określenia charakteru tych przedmiotów celem wydania orzeczenia w przedmiocie przepadku.Wniosek.. Szpital złożył wniosek do sądu o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego w/w kwoty.. I Ns 787-21 zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 40.457,00 zł.. Sąd wezwał szpital do uzupełnienia braków formalnych wniosku żądając m.in.: wskazania osóWitam serdecznie, pismo o wyrażenie przez sąd zgody na zwrot depozytu to tylko formalność.. Jeszcze nie było rozprawy, ale wiem, że sprawa jest założona.Wniosek dłużnika o zwrot depozytu - wzór Wniosek wierzyciela o wydanie depozytu sądowego - wzór Wniosek dłużnika o zezwolenie na złożenie przedmiotu.. » Porady » Prawo cywilne » Windykacja » Wniosek dłużnika o zwrot depozytu - wzórWniosek o udzielenie widzenia (format RTF) Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu (format RTF) Wniosek o wgląd do akt sprawy (format RTF) Wniosek o wydanie orzeczenia z klauzulą wykonalności (format RTF) Wniosek o wydanie prawomocnego orzeczenia (format RTF) Wniosek o wydanie wyroku łącznego (format RTF) Wniosek o zatarcie skazania .POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ZWROTU PRZEDMIOTU ŚWIADCZENIA Z DEPOZYTU SĄDOWEGO ..

(I) Wniosek o wydanie depozytu A.

Co szczególnie ważne, termin ten liczy się od dnia prawomocnego zakończenia lub umorzenia .. Jeśli do sądu w tym samym czasie trafiły dwa wnioski o wypłatę środków z depozytu (wniosek dłużnika i wierzyciela), sąd wyda przedmiot wierzycielowi.Rozpoznanie wniosku o wydanie kwoty z depozytu sądowego jest czynnością odpłatną.. Kliknij by zapłacić lub wybierz kolejny wzór Dodano do koszyka.. Sprawiedliwości zmagda1311 napisał w dniu 21.01.2008 o godzinie 09:33:28 :.. 10.00 PLN - Kupuję dostęp do wzoru.. Przepis ten stanowi konsekwencję złożenia przedmiotu do depozytu sądowego na podstawie zezwolenia sądu udzielonego na podstawie art. 693 2 kpc.§ 1.. Jeżeli wniosek dłużnika o zwrot depozytu i wniosek wierzyciela o wydanie zostały zgłoszone równocześnie, sąd postanowi wydać depozyt wierzycielowi.Wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego We wniosku o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego należy: 1) określić zobowiązanie, przy wykonaniu którego składa się przedmiot; 2) przytoczyć okoliczności uzasadniające złożenie; 3) dokładnie oznaczyć przedmiot, który maII.. Na żądanie dłużnika sąd zwróci mu depozyt, jeżeli wierzyciel nie zażądał wydania depozytu.. Nie badając prawdziwości tych twierdzeń, gdyż sąd nie jest do tego uprawniony w niniejszym postępowaniu (par..

Wniosek o wypłatę środków z depozytu sądowego - wzór.

Wzór takiego wniosku załączam poniżej:§ 1.. Regulacja ta nie jest jednak przejrzysta i sprawia szereg problemów interpretacyjnych.Oddalając wniosek, Sąd Rejonowy wskazał, że zgodnie z treścią art. 693 11 § 1 kpc na żądanie dłużnika sąd zwróci mu depozyt, jeżeli wierzyciel nie zażądał wydania depozytu.. Na odbiór sumy wierzytelności złożonej przez syndyka do depozytu wierzyciel lub jego następca prawny mają 3 lata.. Należy jednak pamiętać, że jeżeli złożenie pieniędzy lub innych składników majątku do depozytu było konsekwencją wydania przez sąd odpowiedniego orzeczenia, depozyt nie może być zwrócony dłużnikowi bez zgody tego .Prawo cywilne.. Wnoszę o zezwolenie na złożenie [określić przedmiot świadczenia] tytułem [należy dokładnie określić zobowiązanie, z którego wynika kwota, którą chcemy złożyć do depozytu, np. kwoty 1000 PLN tytułem odszkodowania, zasądzonego na rzecz Jana Kowalskiego .Y we wniosku z dnia 30 V 2001 r. wnosił o wydanie zezwolenia na złożenie do depozytu sądowego kwoty 40.0000 oraz na wpłacenie do depozytu kwoty gdyż nieznani są mu spadkobiercy po X.. 0 strona wyników dla zapytania wniosek o wydanie depozytuWniosek o nadanie klauzuli wykonalności..

o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

W razie złożenia depozytu na skutek orzeczenia sądu lub innego organu, depozyt nie może być zwrócony dłużnikowi bez zezwolenia sądu lub innego organu, który wydał .Odbiór przedmiotów z depozytu sądowego.. Na żądanie dłużnika sąd zwróci mu depozyt, jeżeli wierzyciel nie zażądał wydania depozytu.. Sprawę o złożenie świadczenia (przedmiotu długu) do depozytu sądowego sąd rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym, ale może też postanowić inaczej i wezwać uczestników .W szpitalu zmarł pacjent nieposiadający rodziny.. Problematyka dotycząca postępowania w sprawach o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego została uregulowana w Tytule II Dział V "Sprawy depozytowe" (art. 692 - 693 22 Kodeksu postępowania cywilnego).. Wniosek składany przez wierzyciela do sądu aby można było skierować wyrok z klauzulą wykonalności do komornika.. Wniosek o zabezpieczenie roszczenia.. Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu (693 11 - 693 17) Rozdział 3.. Wniosek o wypłatę środków z depozytu sądowego - wzór..

I Ns 786-21 zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 9.547,65 zł.

Wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu.Rozdział 1.. W razie złożenia depozytu na skutek orzeczenia sądu lub innego organu, depozyt nie może być zwrócony dłużnikowi bez zezwolenia sądu lub innego organu, który wydał to .2021-09-13.. Zgodnie z art. 67 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, składając wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, należy uiścić opłatę sądową w wysokości 100 zł.. Opłata sądowa od wniosku wynosi 100 zł.. 185 kB.Jeżeli wniosek dłużnika o zwrot depozytu i wniosek wierzyciela o wydanie zostały zgłoszone równocześnie, sąd postanowi wydać depozyt wierzycielowi.. S. (1) złożył w dniu 5 marca 2014 roku (k. 64, 67).Jeżeli wniosek dłużnika o zwrot depozytu i wniosek wierzyciela o wydanie zostały zgłoszone równocześnie, sąd postanowi wydać depozyt wierzycielowi.. Dziwne trochę to postanowienie o zezwoleniu na złożenie.. Należy jednak pamiętać, że wniosek o zwrot depozytu sądowego powinien spełniać wymogi pisma procesowego.§ depozyt sądowy (odpowiedzi: 13) Witam Wszystkich, Chcę wpłacic pieniądze za zachowek do depozytu sądowego.. W razie złożenia depozytu na skutek orzeczenia sądu lub innego organu, depozyt nie może być zwrócony dłużnikowi bez zezwolenia sądu lub innego organu, który wydał .Jeżeli wniosek dłużnika o zwrot depozytu i wniosek wierzyciela o wydanie zostały zgłoszone równocześnie, sąd postanowi wydać depozyt wierzycielowi.. W treści pisma należy złożyć wniosek o wydanie z depozytu sądowego wpłaconej kwoty, powołując się na odpadnięcie podstaw jego dalszego utrzymywania.. Wniosek składany przez uprawnionego do sądu w celu rozpoczęcia postępowania zabezpieczającego.. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (692 - 693 10) Rozdział 2.. Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu (693 18 - 694) Dział VI.. W jego ubraniu znaleziono pieniądze w kwocie 4 400 zł..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt