Karta badania fizjoterapeutycznego wzór

Pobierz

Wiek Rodzaj wykonywanej pracy Data wystawienia skierowania ICD-10 ze skierowania Nazwisko i imię lekarza Nr prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego Choroby współistniejące/przewlekłe:KARTA BADAŃ I POMIARÓW CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH.. .KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Zgodnie aft.. 4 Wykonujący pomiar.. 6 Wynik pomiaru.. Załącznik nr 1 do umowy (wykaz Poradni i Pracowni MOMP) Załącznik nr 2 do umowy (organizacja świadczeń zdrowotnych udzielanych w MOMP) Załącznik nr 4 do umowy (skierowanie na badanie profilaktyczne) Załącznik nr 5 do umowy (skierowanie na badanie sanitarno - epidemiologiczne)Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej (RU) Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 (RU) Oświadczenie Pacjenta (szczepienie przeciw COVID-19) Skierowanie na badanie MR/TK/USG/RTG.Temat: Wzór karty rehabilitacyjnej pacjenta Witam karta "rehabilitacyjna" pacjenta w przypadku masażu, zdecydowanie różni się od kart stosowanych w rehabilitacji, fizjoterapii w celach stricte leczniczych w szpitalu, itd.. zmian z Dz.U.. Karta wymowy głosek (2 rodzaje) Druk: Informacja z badania przesiewowego dla rodzica.. Odpłatność:1.. Karta wywiadu logopedycznego.. Data urodzenia: .Karta Badania Postawy Dziecka.. 4 ustawyz dnia21 maja 1999 r. 0 amunicji (Dz. z 2012 r, poz. zpóžn..

Karta badania logopedycznego.

Kontrakt.Specjalistyczny serwis, który ułatwi Ci bezbłędne prowadzenie dokumentacji medycznej, dzięki czemu unikniesz surowych kar nakładanych przez NFZ, nie narazisz się na uciążliwą kontrolę GIODO oraz będziesz wstanie skutecznie bronić się w procesie sądowych z roszczeniowym pacjentemStworzyłyśmy ten dokument z myślą o wszystkich fizjoterapeutach pracujących z pacjentami, u których może wystąpić przejściowa lub przewlekła dysfunkcja układu oddechowego np. w przebiegu chorób neurologicznych, w wyniku przebytego urazu, w stanie krytycznym, po zabiegu chirurgicznym czy też w przewlekłych chorobach płuc.WZÓR .. (nazwa i adres siedziby szkoły) (miejscowość, data) Skierowanie na badanie lekarskie Działając na podstawie art. 73 ust.. Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców.. Karta badań profilaktycznych ucznia III klasy szkoły podstawowej.. A): Uznano za czasowo niezdolnych (kat.. Karta zdrowia ucznia cz. 1. b. Karta zdrowia ucznia cz. 2. c.. B): Uznano za niezdolnych, z tego: a) w czasie pokoju (kat.. Wykonuje się je w pierwszych okresach życia, dla dziecka przedszkolnego a następnie w czasie trwania nauki.. Poprawna nazwa tych formularzy medycznych to: karta badania profilaktycznego.Druki medyczne w postaci przygotowanych do wypełnienia druków bilansu stanowią podstawowe .Podmiot kierujący na badanie Data ostatniego badania psychologicznego Cel badania *) Niepotrzebne skreślić..

Wzór umowy na badania profilaktyczne.

PACJENT WYPEŁNIA tylko rubryki gdzie wpisaliśmy przykładowe dane oraz oświadczenie o stanie zdrowia - jak na wzorze poniżej KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO (nr kolejny badania ………….). Jest to także sposób na uzupełnienie badań wykonanych metodami obrazowymi (rtg, tomografia komuterowa, i in.). Tym samym, zamawiający nie będzie np. weryfikował, czy cena nosi znamiona rażąco niskiej oraz nie będzie doliczał do ceny podawanej w ofercie kwoty VAT.KARTA KONSULTACYJNA DIABETOLOGICZNA Dane osobowe pacjenta: imi ę i nazwisko badanego nazwa i numer dokumentu to żsamo ści osoby, której nie nadano PESEL adres zamieszkania: miejscowo ść kod pocztowy ulica numer domu / mieszkania kandydat na kierowc ę kierowca Cukrzyca data rozpoznania: Typ cukrzycy: lekarz prowa-KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO (numer kolejny badania … .……) Rodzaj badania profilaktycznego wst ępne (W) ; okresowe (O) ; kontrolne (K) Pozostała działalno ść profilaktyczna monitoring stanu zdrowia (M) ; badanie celowane (C) ; czynne poradnictwo (D) ; inne (I)Fizjoterapia » Wzór karty badania - Fizjoterapia » konsultacja pacjenta z jamistością rdzenia - Fizjoterapia » Prawnokarna ochrona przed agresją pacjenta -Karty medyczne: Tytuł dokumentu: Karta badania profilaktycznego: Opis: Dz.U..

Druk: Informacja z badania przesiewowego dla wychowawcy.

10a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203), kieruję na badanie lekarskie: Pana/Panią*)Wzór klauzuli obowiązku informacyjnego w celu objęcia opieką zdrowotną w ramach wykonywanego przez fizjoterapeutę świadczeniaKarta badania oferty podlegającej negocjacjom (TP wariant III) Badanie ofert podlegających negocjacjom nie obejmuje czynności, o których mowa w art. 224 i 225 ustawy Pzp.. Wzór skierowania na badanie lekarskie uczniów na prawo jazdy.docx.Arkusz badania - przesiewowe badanie logopedyczne.. o elementy badania funkcjonalnego.Karta obserwacji miejsca operowanego lub rany A4 1+1.pdf; Karta obserwacji pacjenta oddział Urologiczny A4 1+1.pdf; Karta obserwacji z założonym obwodem naczyniowym A4 1+1.pdf; Karta obserwacyjna A4 1+1.pdf; Karta obserwacyjna izby przyjęć A4 1+0.pdf; Karta obserwacyjna po trombolizie A4 1+1.pdf; Karta obserwacyjna po założenia cewnika A4 1+0.pdf; Karta obserwacyjno - bilansowa kardiologia A4 1+1.pdfKarty medyczne: Tytuł dokumentu: Karta badania psychologicznego: Opis: Dz.U.. CZYNNIK CHEMICZNY.. 3 Miejsce pomiaru.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. Dane z wywiadu (przebyte urazy, zabiegi operacyjne, przebyte i aktualne choroby, przyjmowane leki, uzależnienia, funkcjonowanie społeczne, zawodowe): Dane z obserwacji: Nie ma jednolitych kart, jest kilka wzorów..

Wzór skierowania na badania uczniów, kandydatów na uczniów i studentów 2019.doc.

- ocena NDS.Należy pamiętać, że Karta Badania otwiera się jako szkic dokumentu i staje się właściwym dokumentem po zatwierdzeniu przyciskiem [ZATWIERDŹ KARTĘ].. 1 Nazwa czynnika.. Karta logopedyczna.. KARTA BADANIA FIZJOTERAPEUTYCZNEGO Imię nazwisko Data Płeć M K PESEL Nr karty pacjenta Miejsce zamieszkania Tel.. 2010 Nr 149, poz. 1002: Formularz obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2010 r. Liczba stron: 9 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. * Ćwiczenia będą dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów, zgodne z zaleceniami zespołów orzekających oraz zaobserwowanymi zaburzeniami.. 2019, poz. 2127: Formularz obowiązuje od dnia 21 lipca 2010 r. Liczba stron: 4 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.Bilans zdrowia dziecka Bilans zdrowia dziecka polega na przeprowadzeniu badania na kilku etapach rozwoju dziecka.. zm.) wyniki badaóspecjalistycmych i pomocmczych orzeczema lekarskiego stanowK\ do kany badania lekarskiego Data badania dzleñ rok 1.. Wszelkie zmiany prowadzone po uprzednim zatwierdzeniu gotowej Karty Badania będą rejestrowane w historii zmian, umożliwiając fizjoterapeutom edycję dokumentacji medycznej, danych pacjentów i innych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.WZÓR KARTA SKIEROWANIA na badania specjalistyczne/obserwacj .. nie powróciło z badań.. Uznano za zdolnych (kat.. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imiç i nazwlsko Nr PESEL Miejsce zanmeszkania Data urodzeniawzór - karta badania profilaktycznego.. f.Materiały do pobrania.. Rodzaj badania profilaktycznego Wstępne (W); Okresowe (O); Kontrolne (K) Pieczęć podmiotu Pozostała działalność profilaktyczna monitoring stanu zdrowia (M); badanie celowane .. Tak Nie Data założenia karty-- karta badania profilaktycznego - format A5.pdf - Karta badania profilaktycznego - format A5 (wg załącznika: Dz.U./2010 Nr 149 poz 1002) Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej.doc - Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (załącznik 4: Dz.U.. W Polsce 1-2 stronicowa po kilka stron, np w USA stosowanych podczas ewaluacji.Wzór KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO .. mgr Lidia Czerwińska ZAŁĄCZMIK I KARTA BADANIA MOWY Nazwisko i imię ucznia : .. Wzory dokumentacji zdrowotnej indywidualnej ucznia.. Wstępne (W) Okresowe (O); Kontrolne (K) Rodzaj badania profilaktycznego Pozostała działalność profilaktyczna Objęty opieką jako I.Format: doc, 51 kB.. Karta badań profilaktycznych dziecka 6-letniego.. 5 Metoda pomiaru..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt