Umowa adopcji psa wzór

Pobierz

W ramach niniejszej umowy, Przekazujący zobowiązuje się przekazać Psa Adoptującemu na własność, a Adoptujący.. Brak złożeniapkt.. 2. Osoba podejmująca się opieki nad niżej opisanym psem, zwana dalej Przejmującym.. Umowa adopcyjna psa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla Właściciela i Adoptującego.. Nie istnieje także wykaz treści, które muszą się w takiej umowie znaleźć, więc każda hodowla, schronisko lub opiekun tymczasowy, współpracujący ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, używa swojego wzoru.. Dane psa:Umowa reguluje wzajemne zobowiązania, szczególny nacisk kładąc na obowiązki Adoptującego, związane z wychowaniem i opieką nad psem.. To jest kwestia bardzo dziwna moim zdaniem i trudno ja rozwiazac.. Pies będzie pod opieką weterynaryjną, będzie regularnie odrobaczany, szczepiony, a w razie choroby leczony z należytą troską.. Umowa adopcyjna psa / kota.. 6.Wzory umowy adopcyjnej opracowanej przez prawnika oraz omówienie praw i obowiązków wynikających z zawarcia umowy adopcyjnej.. Pies będzie miał obrożę/uprząż z moim telefonem i/lub adresem.. 3. elem zbierania danych jest wypełnienie warunków zawartej umowy oraz umożliwieniePlik wzór umowy adopcji psa.pdf na koncie użytkownika ngodinhgiang • Data dodania: 24 lip 2020 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Darmowe szablony i wzory.Warunki umowy: 1..

Przykładowa umowa adopcyjna psa UMOWA ADOPCYJNA PSA Zawarta w dniu: ..... pomiędzy Dane dotychczasowego opiekuna a osobą adoptującą : .

wiek ….… o umaszczeniu .. seria i numer dowodu osobistego.UMOWA ADOPCYJNA - PRZEKAZANIE PSA NA WŁAŚNOŚĆ INNEJ OSOBY Strony umowy: 1. Osoba bezpłatnie oddająca niżej opisanego psa, zwana dalej Wydającym.. 2, składa Nabywcy oświadczenie na piśmie o wykonaniu prawa pierwokupu.. Jak korzystać z dokumentu?. Zawarta w dniu: .. pomiędzy .. Wszystkie działania Fundacji Skrzydlaty Pies, tj. przejmowanie zwierząt pod opiekę, oddawanie zwierząt do nowych domów lub do domów tymczasowych, podejmowanie współpracy z wolontariuszami i inne, zawsze podparte są umowami na piśmie.. a osobą adoptującą : .. Ogólny stan zdrowia Psa jest: bardzo dobry.. weterynarii z wpisem do ksiazeczki i karty badan, - nie wypuszczania psa w miejscach otwartych bez dozoru,strona 3 UMOWA ADOPCYJNA KOTA.. Zawarta w dniu: .. pomiędzy: Dane dotychczasowego właściciela (imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, adres) a osobą adoptującą : .. Czytałam, że najlepszym rozwiązaniem, aby co jakiś czas (nie co kilka dni, a kilka miesięcy) doglądać warunków, w jakich te psy żyją.Umowa adopcyjna psa wzór Jak napisać umowę adopcyjną psa?.

Umowa dotyczy adopcji psa o tymczasowym imieniu:.....Oddający do adopcji przekazuje zwierzę pod stałą opiekę adoptującego w dniu podpisania przez obie strony niniejszej umowy.

Hodowca w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania od Nabywcy informacji o treści umowy, o której mowa w ust.. 2. Osoba podejmująca się opieki nad niżej opisanym psem na niżej opisanych warunkach, zwana dalej Adoptującym.. aby dokument spełnił szereg formalnych wymagań, powinny się w nim znaleźć wszystkie niezbędne dla tego typu pism elementy.. Umowa adopcyjna psa / kota Wzor dokumentu do pobrania, edycji i druku w plikach doc i pdf.. Nie ma ona jednego wzorca ani nie jest uregulowana w przepisach.Dokumenty do pobrania.. .Poniżej wzór umowy do pobrania w plikach .doc i .pdf.. Pod żadnym względem nie porzucę psa ani nie oddam go do schroniska.. Adoptujący oświadcza, że jest świadomy, iż w przypadku niewłaściwego traktowania psa grozi mu odpowiedzialność karna na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.. Strony: 1. Osoba bezpłatnie oddająca niżej opisanego psa, zwana dalej Wydającym.. Dane osoby adoptującej.. Imię i nazwisko.. seria i numer dowodu osobistego.. adres zamieszkania.. telefon kontaktowy, adres e-mail Umowa dotyczy adopcji psa o tymczasowym imieniu:.Umowa adopcji psa 1.. Coraz częściej nie tylko schroniska, lecz także osoby prywatne zajmujące się bezdomnymi zwierzętami oddają je nowym opiekunom, zawierając tzw. umowę adopcyjną.. …………………………….Wzór Umowy adopcyjnej Umowa adopcyjna psa / kota Zawarta w dniu: ..

Przed sfinalizowaniem adopcji, oddania nam zwierzęcia i innych ww czynności ...W przypadku stwierdzenia złamania warunków umowy adopcyjnej i zaniedbania psa, ma prawo natychmiast odebrać zwierzę.

Osoba adoptująca psa / kota zobowiązuje się : - traktować psa / kota zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt, - powiadomić osobę oddającą zwierze do adopcji w razie poważnej choroby, zaginięcia lub śmierci zwierzęcia, - zapewnić zwierzęciu odpowiednie wyżywienie, czystą wodę i ciepłe schronienie,UMOWA PRZJĘCIA PSA Dotyczy: Przekazania psa na w ręce innej osoby .. Zobacz jeśli chcesz bezpiecznie adoptować zwierzaka lub oddać szynszyle do adopcji.Wzór umowy adopcyjnej Zawarte dnia .2018 w Obornikach pomiędzy: Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt "Azorek" w ObornikachOpublikowano: 15 września 2008. z 2013 r. poz. 856 tj.).Serce dla Zwierząt, ul. aborowska 5/ 76, 01-464 Warszawa, KRS 2.. Kategoria: Różne wzory pism.umowy adopcyjnej z nowym opiekunem.. Zwierzę będzie przebywało pod adresem zamieszkania stałego (zameldowania) lub adresem pobytu tymczasowego adoptującego.2.. 2.Strony ustalają karę umowną za niedotrzymanie warunków umowy na kwotę 2000 zł, płatnąUmowa przekazania psa Chciała te psy oddać do schroniska, gdy skończą 2 miesiące, jednak zaoferowałam jej pomoc przy znalezieniu nowych domów..

Adoptujący potwierdza, że jest osobą pełnoletnią, świadomą zobowiązań wynikających z poniższej umowy i kodeksu cywilnego.jako osobą oddającą zwierzę do adopcji a R. K. jako adoptującym.Umowa adopcyjna psa wzór.

Zbieranie danych odbywa się na podstawie ustawy o ochronie zwierząt i ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do zawarcia umowy.. Kupuję dostęp do wzoru.. Dokument zawiera: dane osobowe stron umowy; określa przedmiot umowy; określa czas trwania umowy; określa miejsce wykonania umowy; precyzuje cenę za adopcję psa;UMOWA ADOPCYJNA PSA.. Imię i nazwisko.. Przedmiotem umowy jest pies rasy: ________, o imieniu: ________, o umaszczeniu: ________, w wieku: ________, płci:.. Dane osoby adoptującej .. Imię i nazwisko.. seria i numer dowodu osobistego.. adres zamieszkania.. telefon kontaktowy, adres e-mail.. Dane psa: płeć: imię: rasa: chip: tatuaż: rodowód: wiek/data urodzenia: maść: kolor oczu:Nabywca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Hodowcę o treści umowy sprzedaży psa zawartej z osobą trzecią.. Przyjmujemy platnosci karta.Najbardziej formalna jest adopcja psa ze schroniska, poniewaz tam zwierzeta sa znakowane chipami (mikroprocesory wszczepiane podUmowa adopcji psa nie jest ujęta w żadnym akcie prawnym, może mieć formę dowolną, czyli ustną lub pisemną.. 4 ADOPCJA KOTA podpkt.e ----- UMOWA ADOPCYJNA Zawarta w dniu _____ Wydający_____ będąca opiekunem prawnym zwierzęcia _____ przekazuje je do adopcji Pani(Panu):1.W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z warunków Umowy Adopcyjnej pies przechodzi z powrotem na własność Fundacji bez dodatkowych oświadczeń woli, a opiekun zobowiązuje się do bezzwłocznego wydania psa Fundacji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt